Mgr. David Kittel - notář v Plzni

Cesta na jednání z jiného okresu

Z nařízení vlády ze dne 26. února 2021 č. 216 zakazující od 1. března 2021 všem osobám opustit území okresu platí pro účast na nařízených jednání u notáře výjimka stanovená v bodu II číslo 4. Při cestě z jiného okresu než z okresu Plzeň-město použijte následující formulář, v němž zaškrtněte bod „vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu“.

Formulář ke stažení